Green Key
  • VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

  • Hotel Astor är miljömärkta av Green Key och STF märkta av Visit Finland.
   Då du väljer att bo hos oss så gör du ett bra val för miljön. 

  • Hotel Astor är miljömärkta av Green Key sedan oktober 2020, och om du väljer att bo hos oss så gör du ett bra val för miljön.

   Att bo på ett hotell som är miljömärkt med Green Key certifieringen betyder att du väljer att bo på ett hotell som tar ansvar och som klarat Green Keys hårda miljökrav.

   Green Key är en internationell miljömärkning som delas ut till de logi- och konferensanläggningar som tar extra hänsyn till miljön, och syftet med Green Key är att bidra till arbetet för en minskad miljöpåverkan och en hållbar konsumtion.

   Vi arbetar med att ständigt förbättra vårt miljöarbete, vilket innebär att vi har formulerat våra ambitioner i en miljöpolicy, vi har satt upp egna miljömål och vi har en handlingsplan för att uppnå dessa mål. 

   Läs mer om Green Key 

   Hotel Astor har även erhållit Sustainable Travel Finland märket i april 2021. 
   Pressrelease

   Som följande steg, efter att vi blivit miljösertifierade med Green Key, har vi jobbat vidare för en mer hållbar framtid och har nu erhållit Sustainable Travel Finland märket! 

   För att utveckla turistföretagen i Finland mot en mer hållbar framtid inom besöksnäringen har Visit Finland utarbetat ett program "Sustainable Travel Finland". Företagen som gått igenom programmet och uppfyller kriterierna erhåller STF märket. Märket är ett bevis på att företaget värnar om hållbar turism inom följande delområden: ekologisk hållbarhet, socio-kulturell hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, etisk hållbarhet samt hållbarhet inom säkerhet. 

   Då ni väljer vårt hotell eller vår restaurang så är ni med på resan mot en mer hållbar framtid! 

   Mera information hittar ni här Visit Finland 

   Välkommen till Hotel Astor! 
    

   Sustainable Travel Finland Hotel Astor


   Green Key Hotel Astor

    

Hotel Astor Wasa

Stationsgatan 4
65100 Vasa

Tel +358-(0)6-3269 111
Telefax +358-(0)6-3269 484
E-post astor( at )astorvaasa.fi

Green key Sustainable travel logo

Kontakta oss

Enter security code!