Pressrelease
  • Hotel Astor är först ut i Vasa att erhålla Visit Finlands Sustainable Travel Finland -märket.

  • Hotel Astor, som ligger mitt emot tågstationen och resecentret i Vasa, har tilldelats visit Finlands Sustainable Travel Finland-märke för hållbar turism. Inom programmet för ansvarsfull turism, som lanserades förra året, har man redan beviljat märken till 84 företag, men Hotel Astor är Vasas första Sustainable Travel Finland hotell som erhåller det ärofulla märket.

   Målet med Sustainable Travel Finland -märket är att främja hållbar turism i Finland, kommunicera mer enhetligt om Finland som ett land för hållbar turism, underlätta resenärernas val samt inleda och utöka samarbete inom hållbar turism mellan kommuner och andra offentliga aktörer, regionorganisationer och företag. För att få märket måste ett företag uppfylla de kriterier som Visit Finland har utarbetat, som beaktar såväl ekonomisk och ekologisk som social och kulturell hållbarhet.

   Hotel Astor är det första företaget i Vasa som tilldelats STF-märket, och en verklig vägvisare i staden. I februari fick systerhotellet i Närpes, Hotel Red & Green som första hotell mellan Torneå och Åbo sitt märke. Hotel Vallonia i Korsholm är på god väg att erhålla sitt märke inom en snar framtid. Det är viktigt att visa att man bryr sig om miljön. Till sommaren kommer hotellen att lansera ett nytt hotellpaket där man kan cykla mellan hotellen och uppleva den vackra naturen och alla smultronställen där emellan. Paketet kan bokas av alla som vill ”hemestra” i närregionen eller kommer längre ifrån. Ett miljövänligare paket får man leta efter säger verkställande direktören Petra Gästgivars Lundberg

   I verksamheten på Hotel Astor, syns ansvarsfullhet som konkreta handlingar, såsom återvinning, minskning av matsvinnet, tillgängliga tjänster och stöd för lokala aktörer. Hotellet strävar efter att minska sin el- och vattenkonsumtion, och förra året byttes hotellets kranar ut mot modeller som sparar vatten. Hotellgästerna uppmuntras att ta sig fram på miljövänliga sätt vilket många gör när de ofta anländer med tåg eller med buss. Hotellet har också cyklar som gästerna kan hyra. Hela personalen på Hotel Astor deltar i ansvarsarbetet och har en genuin vilja att utveckla verksamheten.

   - Vi ville få ansvarsmärkningen Sustainable Travel Finland eftersom vi redan arbetar för hållbar turism, och vi vill också framöver utvecklas och ytterligare förbättra kommunikationen om vår verksamhet. Vi ville också få inspiration och nya sätt att beakta ansvarsfrågor i vår verksamhet, berättar hotellets verkställande direktör Petra Gästgivars Lundberg.

   - Jag är mycket glad att de första företagen i Vasaregionen kommit igång. Nu kommer vi att fokusera hårt i Vasaregionen tillsammans med Jakobstad och Kristinestad på att ytterligare hjälpa, utbilda och förverkliga detta med våra företag. Det tar sin tid men detta blir bra och vi kan bara lära oss mer om detta, säger Visit Vasas verkställande direktör Max Jansson.
    

   Mer information för medierna:

   Petra Gästgivars Lundberg, Verkställande direktör. Hotel Astor
   petra (at) astorvaasa.fi 0440 197 462

   Max Jansson, Verkställande direktör. Visit Vaasa
   max.jansson (at) visitvaasa.fi 040 533 5083

   Heli Hemgård, Communications Manager. Visit Finland | Business Finland
   heli.hemgard (at) businessfinland.fi 040 901 5219

   Visit Finland ansvarar i egenskap av nationell expert och aktiv aktör inom turismbranschen för främjande av turistresor från utlandet till Finland. Visit Finland stöder företag och grupper av företag inom branschen i utveckling och marknadsföring av turismtjänster för den internationella marknaden. Visit Finland är en del av Business Finland www.visitfinland.fi / www.visitfinland.com 

   Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Inom organisationen arbetar 750 experter på 40 verksamhetsställen ute i världen och 16 i Finland. Business Finland är en del av Team Finland-nätverket. www.businessfinland.fi


Hotel Astor Wasa

Stationsgatan 4
65100 Vasa

Tel +358-(0)6-3269 111
Telefax +358-(0)6-3269 484
E-post astor( at )astorvaasa.fi

Green key Sustainable travel logo

Kontakta oss

Enter security code!